ข่าวพระราชสำนัก (khàaw phra râat sǎm nák) : Royal news การเมือง : politics ธุรกิจ : Business เศรษฐกิจ : economy การเงิน : finance ต่างประเทศ : abroad สุขภาพ : Health จุดประกาย : spark ไลฟ์สไตล์ : Lifestyle PR การเมือง : politics อาชญากรรม : crime ทั่วไทย : All over Thailand บทวิเคราะห์ :  review คอลัมนิสต์ :Read More →

3 นักวิทย์ผู้คิดค้น “แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน” คว้าโนเบลสาขาเคมี VOA : 2019-10-14 3นักวิทย์ผู้คิดค้น : 3 Scientists who invented “แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน” : “Lithium ion battery” คว้า (khwáa): Grab โนเบล : Nobel สาขาเคมี (khee mii): ChemistryRead More →

สิงคโปร์ผงาดขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง ในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลก โค่นแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกา จากการจัดอันดับล่าสุดของ World Economic Forum ที่ออกมาในวันพุธ VOA: 2019-10-14 สิงคโปร์ : Singapore ผงาดขึ้น : Prominently แท่นอันดับหนึ่ง : Number one ในฐานะประเทศ :Country ที่ มี ศักยภาพ : Potential ใน การแข่ง : compete ขันทางเศร ษฐกิจ : Economy ที่สูงที่สุด : tallest ในโลก : in the world โค่นแชมป์ : Overthrow เก่าอย่างสหรัฐอเมริกา : USA จากRead More →